Aanbod – rouw & verlies

rouw & verlies

Rouwen kun je leren

Het verlies van een kind, partner of andere dierbare is een grote gebeurtenis en het is fijn om er met iemand over te praten. Het biedt ondersteuning in de verbinding tussen ouders en kind(eren), tussen partners of tussen gezinsleden (bijvoorbeeld wanneer een huisdier overlijdt). Als ouder(s) leef je voor hoe het kind later met rouw om gaat. Hoe jij met rouw en verlies omgaat, is wat het kind daarover leert.

VOORBEELD: je partner is overleden en je hebt veel verdriet. Hoe kun je er dan toch ook zijn voor je kind?

Begeleiding bij rouw & verlies geeft je tips & tricks hoe ermee om te gaan, bijvoorbeeld als je partner er niet over wilt praten en jij wel die behoefte hebt. Ook kan het je helpen om je kind te begeleiden bij rouw. Er komt ruimte voor emoties, gesprek of gewoon alleen maar huilen.

Rouw & verlies doe je samen

Wanneer je rouwt om het verlies van een dierbare, heeft het geen zin om het verstoppen voor je kind. Het is beter om het te benoemen door uit te spreken wat je voelt: ‘Ik ben nu verdrietig.’ Als kind voel je het verdriet en als ouders dat niet (voldoende) laten zien, kan het kind het ook gaan verstoppen.

Samen rouwen versterkt de verbinding met je kind of partner, en het versterkt ook de verbinding met jezelf, doordat alle delen van jouzelf er mogen zijn.

Werkwijze

Samen vinden we manieren om met rouw en verlies om te gaan, die bij het kind of bij jullie gezin past. Dit kan een ceremonie zijn of creatieve verwerking, het voorbereiden van een gesprek met de kinderen.

VOORBEELD: in het gezin is een pasgeboren baby’tje overleden. Het broertje heeft de baby nooit gezien. Er is dan sprake van rouw, omdat de baby geen plek heeft gekregen. Het is belangrijk om mee te nemen wat de behoeften van het broertje/zusje is.

In een aantal sessies (minimaal 5) met gesprekken en/of oefeningen stellen we vast wat nodig is en wordt dit voorbereid en gepland. Hier kan ‘huiswerk’ bij zijn of oefeningen om met het kind samen te doen.

Per uur € 85,00 (1 sessie is meestal ongeveer 1,5 uur)

“Mijn hart is omgedraaid. Ik ben niet echt verdrietig maar ook niet echt meer helemaal blij.”

 

 

Neem contact met mij op:

info@biancaverbindingscoach.nl

Tel: +31 6 498 872 95

Privacy